Vision
درباره ضایعات صنعتی

معرفی پاک زی | محصول شرکت اکسون ویژن سیستم

همه انسانها دوست دارند زندگی با کیفیتی داشته باشند و اساسی‌ترین عامل برای بالا بردن کیفیت زندگی محافظت از محیط زیست می‌باشد. شیرابه‌های زباله، درختان را خشک و دریاچه ها را نابود می‌کند و اثری جز تخریب برای آیندگان ندارد. بهترین و ساده ترین راه برای حفاظت از محیط زیست جلوگیری از انتقال زباله به آن است. برای جلوگیری از انتقال زباله به محیط زیست بهترین راه این است که از منزل خودمان شروع کنیم و زباله ها را از همانجا تفکیک و به متخصصین امر بازیافت تحویل دهیم. هدف این پروژه جمع آوری زباله های بازیافتی خانوار از طریق اپلیکیشین پاک زی است. پاک زی در این طرح به دنبال ایجاد فرهنگ تفکیک زباله در بین خانوار است که نتیجه آن داشتن محیط زیستی سالم و نشاط آور برای خود و فرزندانمان می باشد. هم چنین در پاک زی به ازای زباله های جمع آوری شده در ماه مبلغی به هر خانوار اعطا خواهد شد.